Bạn có biết phụ nữ thường cảm nhận cơn đau, mùi hương và hương vị rõ ràng hơn nam giới?

Loạt hình ảnh sau đây sẽ nêu ra những đặc điểm sinh học khác biệt giữa phụ nữ và nam giới.

0cbc4a5b7a93304912846874a3-1599014872268821121199

 

4bca155b07a25d9f3027d2cf7e-15990149050281415467086

 

9b5747597c98bfb5138ebbfae8-15990150464121286232610

 

6af23f5e759e74de7fe02649ff-15990150009661061098060

 

9b5747597c98bfb5138ebbfae8-15990150464121286232610 (1)

 

22cd3d593bb18088d2284a0e32-1599015084371887270821

 

814d0b5ac2bf695ec4d0082c92-15990151223881308574349

 

1758e85c1b99d08fa14a68a57b-15990151961971683600468

 

14052b5f4384525c6ac1138e6a-15990152272841545991917

 

b1f4ff51f2a1b9b9c46cdecef9-1599015300493813628072

 

b4c2c358bd8152ebfb96e51150-1599210500971817640688

 

d4bc39510fa2bf274fce053268-1599015360887920198253

 

e6fa895c54ad8e9f371d57c1e9-15990153930031785700963

 

bc42105ab7a23c2b7bc950977c-15990154426591214610079

 


Nguồn: soha.vn

LEAVE A REPLY