Author Archives: goctonghop365.edu.vn

8 bệnh đòi hỏi bệnh nhân phải được cách ly

Có một số bệnh mà bệnh nhân cần được cách ly do tính chất lây truyền mạnh của vi-rút hoặc vi khuẩn. Dưới đây là 8 bệnh đòi hỏi bệnh nhân phải được cách ly tại nhà hoặc trong những trường hợp nghiêm trọng hơn cần ở trong khu vực cách ly của bệnh viện […]