Năm 2019, miễn áp dụng biện pháp tự vệ cho gần 43.000 tấn thép

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép sản xuất vật liệu hàn (vụ việc SG04). Trong năm 2019, tổng khối lượng thép được miễn trừ là 42.763 tấn.

thep c61c
Trong năm 2019, khoảng 42.763 tấn thép được miễn trừ biện pháp tự vệ. 

Nội dung quyết định nêu rõ, trong năm nay, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn gồm: Công ty CP Kim Tín Hưng Yên; Công ty CP sản xuất Hữu Nghị; Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương; Công ty CP Tập đoàn Kim Tín và Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.

Một số nội dung chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại Điều 16, Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 20/4/2018. Cụ thể, cứ định kỳ 6 tháng trong thời hạn miễn trừ, các cá nhân, tổ chức được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ cũng như việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cơ quan điều tra.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 17- Điều 20 Thông tư 06/2018/TT-BCT, sau miễn trừ, cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra hoặc thu hồi quyết định miễn trừ.

Hai quyết định đã được ban hành trước đó gồm: Quyết định số 2968/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 9/2/2018 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 2968/QĐ-BCT (vụ việc SG04) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 18/7/2016.

Theo Hải quan Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *