Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

Bộ sưu tập của các kiến trúc sư Pháp đem đến mang một không gian sinh thái mở ngay tại phòng tắm, nơi vốn được xem là chốn riêng tư trong mỗi gia đình.

083706 4 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083706 5 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083706 6 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083718 7 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083718 8 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083718 9 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083718 10 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083706 1 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083706 2 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

083706 3 large Phòng tắm mát mắt với thiên nhiên trong lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *