Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

Ngoài tên gọi đảo bếp, khu vực đặt chính giữa không gian bếp còn được gọi là bàn đảo. Trên thực tế đây là phần được tách rời từ tủ bếp, đặt ở giữa bếp để tạo sự liên kết trong không gian bếp.

le y tuong cho dao bep 91 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 11 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 21 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 31 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 41 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 51 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 61 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 71 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

le y tuong cho dao bep 81 Trang trí đảo bếp cho căn bếp thêm hiện đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *